การขับเคลื่อนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (6)

.เนื่องจากคนที่เชิญมาเป็นพยาบาลมีความคุ้นเคยและพอรู้ว่าแต่ละคนเป็นอย่างไร ที่ตัวเองทำครั้งแรก เรียนท่านสาธารณสุขอำเภอ ท่านก็ไม่มีปัญหาท่านก็ให้ความร่วมมือ และโทรศัพท์ไปหาคนที่เราจะเชิญเข้ามาเป็นการส่วนตัว

การขับเคลื่อนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (5)

ทุก รพ.สต. ต้องทำข้อมูล J-HCIS เป็นการลงข้อมูล 18 แฟ้ม เพื่อที่ สปสช.จะตรวจข้อมูลเพื่อให้คะแนนและงบประมาณ ในอำเภอมี 3 ตำบลที่ลงข้อมูลผิดพลาด แล้วจังหวัดก็เรียกไป เช่น วินิจฉัยโรคไม่ตรงกับอาการที่มา

การขับเคลื่อนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (4)

หลังจากอบรมกลับไปก็ไฟแรง เอาก็คุยกับเจ้าหน้าที่เราก่อนว่าไปแล้วเราได้อะไรบ้าง น้องก็อยากมาแลกเปลี่ยนว่า อยากมาคุยกันบ้าง เราก็ทำเลย เพราะเดิมเรามีการนั่งคุยกันอยู่แล้ว แต่เราปรับให้เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ทุกคนได้พูดเรื่องที่ตัวเองทำกับคนไข้แล้วคนไข้ประทับใจ

การขับเคลื่อนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ต่อ) (3)

มีอันหนึ่งที่เรายังทำไม่ได้คือการคลี่ ที่เขา how to ก็เลยไม่สนุก ปีนี้เรารู้ว่าจุดอ่อนของจังหวัด ผู้ที่จะไปต่อให้เราคือที่เราช้อนกันมาแล้ว เราใช้หัวใจช้อนหากัน ถ้าไม่มีใจเขาไม่มาแน่นอน ความต่อเนื่องของงานตรงนี้คือใจ เรามีเครือข่ายสายใยเรียบร้อยแล้ว

การขับเคลื่อนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (2)

ตัวแปรความสำเร็จในการยกระดับข้างต้น คือ การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน รพ.สต. ในการดูแลสุขภาพประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีหลายวิธีการ ในปี 2553

ปฎิรูปการศึกษา ภาคลงมือทำจริง (1) จุดเริ่มต้น

หนีไม่พ้น อยากให้มีงานดีๆ ทำ มีเงินใช้ แข็งแรงไม่ป่วยไม่ไข้ ไม่มีศัตรู มีเพื่อนดี ปลอดภัย มีพระคุ้มครอง เอาตัวรอดได้ หรือถามคุณครูว่า เราอยากเห็นลูกศิษย์เติบโตไปเป็นคนแบบไหน คำตอบจะวนเวียนอยู่ที่ อยากให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นเด็กดี มีกระบวนการคิดดี คิดวิเคราะห์เป็น มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นตัวของตัวเอง

1 2 3 4 5