การขับเคลื่อนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (12)

ต้องมีเวลา บุคลิก เวลาด้วยกัน ไม่ต้องเวลาราชการ พระอาทิตย์ตกดินต้องคิดถึงกันตลอดเวลา มีอะไรปรึกษาหากันได้ ต้องเป็นอย่างนั้นก่อน ปรึกษาได้ทุกเรื่องก่อน ก่อนจะเจาะเป็นเรื่องๆไป เราจะดูน้องกันแบบนั้น ดูจากที่เราพาน้องมาเรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ และเขาสามารถที่จะไปต่อได้

การขับเคลื่อนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (11)

จะตอบรับตัวชี้วัดนี้ ก็เรียกมาคุยก็เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน ก็เกิดกระบวนการทำงานเชิงคุณภาพขึ้น พอเรื่องคนเรื่องงานเสร็จแล้วก็เรื่องพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานที่เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ ก็จะแตกต่างจากที่อื่น

การขับเคลื่อนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (10)

ตอนที่พี่ตั้งวงครั้งแรก พี่ก็เชิญน้องมาเล่าเรื่องต่อเนื่องจากที่ท่านฟังเฉยๆ หลังจากนั้นพอเขาเล่าเรื่องจบ จบกระบวนการ พี่ก็อยากรู้ว่าท่านฟังจริงไหม เข้าใจจริงไหม และก็พี่ก็เลยถามว่าน้องสันติ น้องชอบเรื่องอะไรที่น้องๆ เขาเล่าให้ฟัง

การขับเคลื่อนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (9)

นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่มีความหมายสำหรับคนทำงาน คือ “การเกิดความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน” จากเป็นเพียงแค่คนรู้จัก รู้ว่าทำงานที่ไหน ตำแหน่งอะไร เมื่อได้เข้ามา ลปรร. ทำให้รู้จักกันมากขึ้น รู้ว่าคนนี้ทำงานอะไร ทำงานอย่างไร เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

การขับเคลื่อนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (8)

หลังจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การลงโปรแกรม J-HCIS ก็มีการทำคู่มือ มีรายละเอียด เทคนิค วิธีการที่ละเอียดกว่าคู่มือที่ส่วนกลางส่งไปให้ มีรายละเอียดตั้งแต่วิธีการเก็บข้อมูล จะเอาข้อมูลจากแหล่งไหนไปใส่ในโปรแกรม

การชับเคลื่อนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (7)

จัดกระบวนการโดยมีคนเข้าร่วม 11 คน เป็น ผอ.รพ.สต.แห่งละ 1 คน และผู้รับผิดชอบหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอีก 1 คน เริ่มต้นด้วยการอธิบาย concept ของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อน บอกบทบาทของแต่ละตำแหน่ง

1 2 3 4 5