สื่อการเรียนรู้ /Star Wars: The Last Jedi

*บทความนี้เปิดเผยเนื้อหาของหนัง

ครูหลายๆ คนคงเป็นแฟนหรือไม่ก็ต้องรู้จักหนังเรื่อง Star War ภาพยนตร์ที่ว่าด้วยสงคราม และความไม่สงบในวันที่มีสิ่งมีชีวิตมากกว่าโลก หนังเดินทางมาถึงภาค Star Wars: The Last Jedi ภาคที่โดยส่วนตัวคิดว่า มีมิติความเป็นครูและศิษย์มากที่สุด มากจนผมต้องนำมาเขียนใน “คิดเปลี่ยนเรียนรู้” ตัวผมเองได้แง่คิดในการดูเรื่องนี้แล้วมาแบ่งปัน เผื่อมันจะนำไปสู่การพูดคุยกันระหว่างศิษย์และครูในห้องเรียน

ห้องเรียน “ดนตรี”

เมื่อ Helen Henderson อายุ 22 ปี เธอเริ่มอาชีพครูครั้งแรกที่โรงเรียนมัธยม Hutt Valley ประเทศนิวซีแลนด์ นั่นคือปี พ.ศ.2509 ที่การสอนยังเป็นแบบป้อนข้อมูลให้นักเรียนอย่างเดียว โดยที่นักเรียนไม่สามารถเอาไปแยกแยะในห้องสอบได้ แต่ครูสาวคนนี้ได้นำเอาดนตรีและการแสดงเข้ามาใช้ในวิชาภาษาอังกฤษและสังคม เพื่อแบ่งปันความรู้สึกรักการเรียนรู้และการเล่าเรื่อง

[เรียนโลก] ถูกสอนให้สร้างความฝัน

หลักสูตรของโรงเรียน Montfort Junior ประเทศสิงคโปร์มี “ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” ซึ่งเน้นการสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีและประสบการณ์กลุ่มเป็นสำคัญ

พ่อแม่เฮลิคอปเตอร์’ 

กระทรวงศึกษาธิการของสิงคโปร์ The Ministry of Education’s (MOE) โพสต์ Facebook เกี่ยวกับ “การเลี้ยงดูลูกอย่างกับเฮลิคอปเตอร์” หรือการเลี้ยงดูลูกที่ต้องลอยลำอยู่อย่างใกล้ชิด โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์มากกว่า 1,000 ครั้ง เป็นเนื้อหาที่มีภาพประกอบน่ารักๆ ของพ่อแม่ที่มีใบพัดเฮลิคอปเตอร์ติดอยู่และกำลังทำสิ่งต่างๆ ในการดูแลลูก 

1 2