Sesame Street

ตัวละคร “Sesame Street” กลับมาอีกครั้งเพื่อสอนเด็กๆ ให้รับมือกับความเครียดและเจ็บปวด Rosita แสดงให้เห็นว่าการต่อยหมอนช่วยลดความอึดอัดในใจได้อย่างไร the Count อธิบายว่าการนับเลขช่วยให้เส้นประสาทสงบลงได้ Big Bird ที่โผล่มาตอนหนึ่งแบ่งปันการใช้จินตนาการถึง “สถานที่ปลอดภัย” และ Elmo สร้างป้อมผ้าห่มเพื่อเป็นที่ปลอบปะโลมใจเวลาที่เขากลัว

อ่านกำลังกาย

Goldin Martinez คือเทรนเนอร์ออกกำลังกายที่ริเริ่มองค์กร Get Focused ที่มุ่งเน้นการสอนให้เด็กๆ เห็นความสำคัญของการออกกำลังและการรักษาสุขภาพให้ดี Martinez ทำงานร่วมกับโรงเรียนเพื่อจัดงานหนังสือที่เด็กๆ จะต้องจ่ายค่าหนังสือด้วยการออกกำลังกาย “สุขภาพของคุณคือความมั่งคั่งของคุณ” Martinez กล่าว

1 2 3 41