Sesame Street

ตัวละคร “Sesame Street” กลับมาอีกครั้งเพื่อสอนเด็กๆ ให้รับมือกับความเครียดและเจ็บปวด Rosita แสดงให้เห็นว่าการต่อยหมอนช่วยลดความอึดอัดในใจได้อย่างไร the Count อธิบายว่าการนับเลขช่วยให้เส้นประสาทสงบลงได้ Big Bird ที่โผล่มาตอนหนึ่งแบ่งปันการใช้จินตนาการถึง “สถานที่ปลอดภัย” และ Elmo สร้างป้อมผ้าห่มเพื่อเป็นที่ปลอบปะโลมใจเวลาที่เขากลัว

วิดีโอชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของการทำ Sesame Workshop ที่ประกอบไปด้วยบทความอ่าฟรีแบบออนไลน์ เกม และกิจกรรมอื่นๆ ทั้งในภาษาอังกฤษและภาษาสเปน โดยมุ่งเป้าไปที่การสนับสนุนให้เด็ก ผู้ดูแล และนักสังคมสงเคราะห์ มีเครื่องมือที่จะช่วยให้เด็กๆ เอาชนะประสบการณ์ที่เจ็บปวด โครงการนี้เปิดตัวตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว หลังจากเหตุการณ์สังหารหมู่ใน Las Vegas ซึ่งมีการเผยแพร่ผลสำรวจว่าเกือบครึ่งหนึ่งของเด็กอเมริกันอายุต่ำกว่า 18 ปี มีประสบการณ์อันเลวร้ายครั้งหนึ่งในชีวิต ไม่ว่าจะเป็นความเครียดหรือเหตุการณ์อันเจ็บปวด ซึ่งรวมถึงความรุนแรงที่เกิดกับร่างกายและจิตใจ ความยากจน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการก่อการร้าย