การขับเคลื่อนกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (6)

.เนื่องจากคนที่เชิญมาเป็นพยาบาลมีความคุ้นเคยและพอรู้ว่าแต่ละคนเป็นอย่างไร ที่ตัวเองทำครั้งแรก เรียนท่านสาธารณสุขอำเภอ ท่านก็ไม่มีปัญหาท่านก็ให้ความร่วมมือ และโทรศัพท์ไปหาคนที่เราจะเชิญเข้ามาเป็นการส่วนตัว