หนังสือเล่มแรก ตอนที่ 5

แม้ว่าห่างไกลพ่อแม่แล้ว หากจะเลี้ยวไปหาเส้นทางที่ไม่เหมาะสม ก็จะสามารถฉุดรั้งตัวเองไว้ได้ เพราะว่า ภาพ พ่อแม่ในใจชัด เสียจนเสมือนอยู่ด้วยกันตลอดเวลา แต่เด็กที่มีตัวตนไม่ชัดจะไม่มีตัวตนให้รัก

หนังสือเล่มแรกตอนที่ 4

คุณพ่อ คุณแม่ควรอ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่แรกเกิดทุกวัน อย่างน้อยวันละ 5-15 นาที หากสามารถทำได้มากกว่านี้ยิ่งดี ทำไปเรื่อย ๆ ทุกวัน ทุกคืน แล้วแต่เวลาที่คุณพ่อหรือคุณแม่สะดวก และเมื่อเวลาผ่านไปให้เปลี่ยนหนังสือได้

หนังสือเล่มแรก ตอนที่ 3

การที่พ่อแม่อ่านหนังสืออย่างสม่ำเสมอส่งผลให้เด็กมีสมรรถนะตามวัยดีมากเช่น ความสามารถในการเคลื่อนไหวและสุขภาวะทางกาย การช่วยเหลือและดูแลตัวเอง (Personal Care) มีพัฒนาการด้านสังคมและอารมณ์ พัฒนาการด้านการคิดและสติปัญญา

หนังสือเล่มแรก ตอนที่ 2

ในปีที่ 3 ช่วงอายุของเด็กคือ 2-3 ปี มีหนังสือ 6 เล่ม ได้แก่ เม่นหลบฝน เล่นริมน้ำ โก๊ะเลี้ยงแกะ แบ่งฉันบ้างซิ รองเท้าสีแดง กระต่ายตื่นตูม ม้าน้อยร้องเพลง ผลการดำเนินการในปีที่ 3 คือ เด็กมีความรับผิดชอบ และความมีระเบียบวินัย

หนังสือเล่มแรก ตอนที่1

จัดมุมหนึ่งในบ้านที่เป็นมุมสบาย ๆ ให้เป็นมุมหนังสือ เพื่อวางหรือแขวนถุงหนังสือเล่มแรกให้เป็นที่เป็นทาง เพื่อให้ลูก สามารถนำออกมาใช้ได้อย่างสะดวกด้วยตัวเองและลูกได้เรียนรู้ว่า เมื่อใดที่ต้องการหนังสือจะมาหยิบจากมุมนี้

1 13 14 15