หนังสือเล่มแรกตอนที่ 4

คุณพ่อ คุณแม่ควรอ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่แรกเกิดทุกวัน อย่างน้อยวันละ 5-15 นาที หากสามารถทำได้มากกว่านี้ยิ่งดี ทำไปเรื่อย ๆ ทุกวัน ทุกคืน แล้วแต่เวลาที่คุณพ่อหรือคุณแม่สะดวก และเมื่อเวลาผ่านไปให้เปลี่ยนหนังสือได้

ความสำคัญของหนังสือเล่มแรก สำคัญอย่างไร?

คนส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่า หนังสือเล่มแรกมีวัตถุประสงค์หลักให้เด็กฉลาด มีทักษะในการอ่าน การฟัง หรือมีวัตถุประสงค์ให้เด็กรักการอ่าน ทั้งหมดเป็นเพียงผลพลอยได้ ความสำคัญของหนังสือเล่มแรกมิใช่เพื่อให้เด็กฉลาดแต่เพียงอย่างเดียว แต่หนังสือเล่มแรกมีความสำคัญในฐานะที่เป็นกลไกใช้ดึงพ่อ แม่เข้ามาอยู่ใกล้กันทุกวันในสามขวบปีแรก ผลกระทบนั้นมีมากมายทั้งต่อเด็ก พ่อแม่และสังคม

รู้หรือไม่ว่า เมื่อเด็กเกิดใหม่ เด็กไม่รับรู้ว่าโลกมีสิ่งที่เรียกว่า “พ่อ” หรือ “แม่” อยู่จริง ๆ เด็กจะใช้เวลาหกเดือนแรกของชีวิตในการเรียนรู้ว่าพ่อแม่นั้นมีจริง ดังนั้นบ้านที่เลี้ยงลูกด้วยตนเองจะช่วยให้เด็กพัฒนาสิ่งที่เรียกว่า “พ่อ” หรือ “แม่” ขึ้นมาในจิตใจได้เร็วและแข็งแรงกว่าบ้านที่ไม่เลี้ยงลูกด้วยตนเอง หนังสือเล่มแรกที่พ่อแม่อ่านให้ลูกฟังทุกวัน ๆ ตั้งแต่เกิดจนถึงหกเดือนแรกของชีวิตจึงมีเป้าหมายขั้นที่หนึ่งคือ ทำให้ภาพของ “พ่อ” และ “แม่” เด่นชัดและแข็งแรกในจิตใจของลูก