หนังสือเล่มแรก ตอนที่ 5

แม้ว่าห่างไกลพ่อแม่แล้ว หากจะเลี้ยวไปหาเส้นทางที่ไม่เหมาะสม ก็จะสามารถฉุดรั้งตัวเองไว้ได้ เพราะว่า ภาพ พ่อแม่ในใจชัด เสียจนเสมือนอยู่ด้วยกันตลอดเวลา แต่เด็กที่มีตัวตนไม่ชัดจะไม่มีตัวตนให้รัก ไม่มีตัวตนให้ดูแล ใช้พฤติกรรมเสี่ยงไปวัน ๆ และไร้ซึ่งอนาคต หนังสือเล่มแรกช่วยสร้างตัวตนของเด็กให้ชัด และ “เด็กดีเพราะความใกล้ชิดพ่อแม่ มิใช่เพราะการสั่งสอน”

นอกจากหนังสือเล่มแรกจะส่งผลต่อการเห็นตัวตนที่ชัด จากการที่พ่อแม่ของเด็กให้ความสำคัญกับเด็กช่วงวัยแรกเริ่มของชีวิตแล้ว ในช่วงปฐมวัย หนังสือเล่มแรก ยังช่วยพัฒนาเด็กและสานสัมพันธ์ที่แนบแน่นในครอบครัว

บทสรุปหนังสือเล่มแรก

หนังสือเล่มแรก เป็นเรื่องที่ต้องวางกระบวนการให้ดี คุณแม่ทุกคนที่มาคลอด จะได้รับหนังสือพร้อมรู้วิธีใช้จาก โรงพยาบาลกลับบ้าน และ อสม.ไปติดตามและกระตุ้นให้อ่านหนังสือให้ลูกน้อยฟังทุกวัน

อ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่เล็กเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุด

คัดเลือกและแนะนำหนังสือที่มีคุณภาพ

ประสานและเชื่อมภาคีเพื่อจัดหาหนังสือสำหรับเด็กปฐมในชุมชน