หนังสือเล่มแรก ตอนที่1

1. จัดมุมหนึ่งในบ้านที่เป็นมุมสบาย ๆ ให้เป็นมุมหนังสือ เพื่อวางหรือแขวนถุงหนังสือเล่มแรกให้เป็นที่เป็นทาง เพื่อให้ลูก

สามารถนำออกมาใช้ได้อย่างสะดวกด้วยตัวเองและลูกได้เรียนรู้ว่า เมื่อใดที่ต้องการหนังสือจะมาหยิบจากมุมนี้

2. จัดบรรยากาศในบ้านให้เอื้อต่อการอ่านหนังสือร่วมกันของพ่อแม่และลูก เช่น ปิดโทรทัศน์แล้วเปิดหนังสือทุกวันหลัง

อาหาร 3 มื้อ

3. สร้างช่วงเวลาที่ชื่นชอบของครอบครัวให้เป็นเวลาที่พ่อแม่ได้อุ้มลูกนั่งตัก แล้วสื่อรักด้วยหนังสือและทำอย่างสม่ำเสมอ

ทำทุกวัน จนรู้กันว่าเมื่อถึงเวลานี้ทุกวันจะมีการอ่านหนังสือร่วมกัน

4. ให้พ่อแม่อ่านหนังสือให้ลูกฟังเป็นประจำ อ่านเมื่อไรก็ได้ อ่านที่ไหนก็ได้ อ่านได้ทุกเวลาในทุกสถานที่อย่างไม่จำกัด

5. พ่อแม่อ่านออกเสียงสูงๆ ต่ำๆทำเสียงเล็กเสียงน้อย หรือเน้นเสียงเน้นคำ ตามเนื้อเรื่องในหนังสือ เพื่อกระตุ้นให้

ลูกเกิดความสนใจในสิ่งที่มีอยู่ในหนังสือแต่ละหน้า พร้อมชี้ชวนให้เด็กดูภาพ กอด สัมผัส หยอกเย้า และ

เคลื่อนไหวร่างกายไปด้วย

6. ในกรณีที่พ่อแม่อ่านหนังสือไม่ออก หรืออ่านหนังสือไม่คล่อง ให้ใช้ภาพในหนังสือ เป็นประเด็นในการชี้ชวน พูดคุย และสอนลูก

7. พ่อแม่ต้องใส่ใจและแสดงการตอบรับทุกครั้งที่ลูกแสดงความต้องการหนังสือ เช่น จูงมือพ่อแม่ไปที่ถุงหนังสือ หรือส่งสายตาเว้าวอนให้พ่อแม่อ่านหนังสือให้ฟัง

8. อ่านให้ลูกฟังทุกวัน วันละ 5 – 15 นาที