12 โจทย์ปัญหาเรื่องกาเมร่า

เต่าไฟกายสิทธิ์ ออกฉายเมื่อปี 1967 กาเมร่าคือเต่าไฟ มันยืนสองขาพ่นไฟได้ มันหดหัว เท้าทั้งสี่และหาง แล้วปล่อยเปลวไฟออกมารอบตัวจากนั้นหมุนควงสว่างขึ้นสู่ท้องฟ้าและอวกาศได้ กาเมร่าเป็นเทพผู้พิทักษ์โลกคอยป้องกันศัตรูที่เป็นสัตว์ยักษ์ทั้งหลายจากทั่วสารทิศ

คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 25

การปกป้องหรือรักษาสิทธิของจำเลยหรือผู้ต้องโทษ แม้ในกรณีของการฟื้นฟูเยาวชนผู้กระทำผิดนั้น แม้จะดูเหมือนเป็นการช่วยให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าในฐานะปัจเจกบุคคลของตน แต่จริงๆ แล้วจัดเป็นการเคารพสิทธิพื้นฐานเช่นกัน

หนังสือเล่มแรก ตอนที่1

จัดมุมหนึ่งในบ้านที่เป็นมุมสบาย ๆ ให้เป็นมุมหนังสือ เพื่อวางหรือแขวนถุงหนังสือเล่มแรกให้เป็นที่เป็นทาง เพื่อให้ลูก สามารถนำออกมาใช้ได้อย่างสะดวกด้วยตัวเองและลูกได้เรียนรู้ว่า เมื่อใดที่ต้องการหนังสือจะมาหยิบจากมุมนี้

11 คลังคำ

ประการที่สองคือบทสรุปที่อยากจะบอกกล่าว คลังคำตั้งอยู่ที่สมองกลีบซ้าย ณ บริเวณหนึ่งของ occipito-temporal lobe ซึ่งมีการค้นพบในเวลาต่อมาว่าคลังคำนั้นถูกกระตุ้นให้พัฒนาจนกระทั่งเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนเมื่อทารกอายุ 3 เดือน

คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 24

มีความคิดอีกเรื่องคือเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส หมายถึงว่าตอนนี้ชีวิตมันวิกฤตสุดๆแล้ว คนจะเดินเข้าคุกแล้ว ทำอย่างไรให้เขาฉุกคิดและเปลี่ยนวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาส ด้วยมุมมองตรงนี้ก็เกิดเป็นคลินิก เมื่อเปิดคลินิกเราจะดำเนินการอย่างไรให้ได้ผลมากที่สุด คือเราต้องเปลี่ยนความคิดเขา

10 สมองเด็กเริ่มอ่านหนังสืออย่างไร

การเคลื่อนที่ของโฟเวียซึ่งก็คือการเคลื่อนที่ของลูกตาทั้งลูกสามารถวัดบันทึกหรือแม้กระทั่งในผู้ป่วยบางโรคสามารถสังเกตเห็นได้ด้วยตาเปล่า ก็จะพบว่าลูกตาของคนเราเคลื่อนที่ไปในลักษณะหยุดเป็นช่วงๆเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบแซคคาดิค(saccadic movement)

1 86 87 88 89