คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 14

ยกตัวอย่างผู้ต้องขังจะตาย เราจะทำอย่างไร เราก็ประสานงานผู้คุม เขาไม่ได้บอกว่าเขาจะตาย ทำเรื่องมาเลย เราก็ว่าฉุกเฉินแค่ชั่วโมงสองชั่วโมง แต่นี่ครึ่งวัน ทำให้รู้สึกว่าออกยากออกเย็น ฉุกเฉินของเรา แล้วก็ตายในคุกจริงๆด้วย

คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 13

ความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานตามวิชาชีพของตนท่ามกลางอุปสรรคระดับโครงสร้างการทำงานที่มิได้เอื้ออำนวยให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ เมื่อโครงสร้างเปลี่ยน อุปสรรคดังกล่าวจึงหมดไป

คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 12

ไม่ใช่ทุกรายละเอียดในข้อกำหนดที่สอดคล้องกับข้อมูลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ดังนั้น จึงใช้คำว่า “ในส่วนที่…” ในบางข้อ) นอกจากนี้ แม้จะเป็นข้อมูลจากมุมมองของผู้ต้องขังที่มีต่อชีวิตในเรือนจำ

คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 11

หากฝืนปฏิบัติไปแล้ว จะนำมาซึ่งผลตรงข้าม เช่น หากแม่ต้องการให้ผู้คนยกย่องลูกตนเอง จึงใช้วิธีคดโกงเพื่อให้ลูกประสบความสำเร็จต่างๆ ในกรณีนี้หากรู้ภายหลังว่าความสำเร็จนั้นได้จากการคดโกง

คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 10

และตั้งต้นกับอัตลักษณ์ใหม่ที่นิยามด้วยความสำเร็จนี้ การทำงานกลายเป็นเป้าหมายที่กำหนดการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งเห็นได้ว่าเป็นไปอย่างกระตือรือร้น อาจกล่าวได้ว่าเป็นการเกิดใหม่ของอัตลักษณ์ (ใหม่)

คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 9

อยู่ข้างนอกเราอาจไม่มีอะไร แต่นี่เรามีอะไรอาจไม่ใช่สิ่งของแต่มีกำลังใจ หรือสอนอะไรให้เพื่อนได้ สิ่งที่แนะนำได้ เราก็บอกก็แนะนำได้ คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นแต่เรารู้สึกว่าเราเท่ เราได้บอกเค้าสอนเค้า อย่างที่บอกว่ามีเด็กอิสลามเค้าไม่ได้เรียน

1 2 3 4 5