คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 24

มีความคิดอีกเรื่องคือเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส หมายถึงว่าตอนนี้ชีวิตมันวิกฤตสุดๆแล้ว คนจะเดินเข้าคุกแล้ว ทำอย่างไรให้เขาฉุกคิดและเปลี่ยนวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาส ด้วยมุมมองตรงนี้ก็เกิดเป็นคลินิก เมื่อเปิดคลินิกเราจะดำเนินการอย่างไรให้ได้ผลมากที่สุด คือเราต้องเปลี่ยนความคิดเขา

คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 23

คดีจำเลยต้องขังนาน …กระบวนการของผู้พิพากษาคือจะค่อนข้างนานมาก นับตั้งแต่ถูกจับมาจนฝากขัง 7 ฝาก ก็โดนขังไปแล้ว 2-3 เดือนไม่ได้โดนประกันตัว พอฟ้องมาเสร็จมาถึงศาลก็ถามทนายความว่าประสงค์จะสู้ จะมีทนายความหรือไม่ ยังไม่ถามคำให้การก็เลื่อนไปอีกเดือนครึ่ง

คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 22

อันที่จริงตามมุมมองจริยศาสตร์วิชาชีพ กล่าวได้ว่าความตระหนักและใส่ใจรักษาภาพลักษณ์นั้นเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นนักวิชาชีพ เนื่องจากวิชาชีพมีความเป็นชุมชนผู้ปฏิบัติเสมอ ผู้ที่มีความเป็นนักวิชาชีพย่อมต้องตระหนักถึงความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนดังกล่าว

คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 21

ทัศนคติของเจ้าหน้าที่เรือนจำที่มองผ่านคุณค่าของผู้ต้องขังในฐานะปัจเจกบุคคลไปสู่คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ของเขา ทัศนคติดังกล่าวเป็นไปได้ด้วยความเป็นนักวิชาชีพ ความรักในหน้าที่การงานของข้าราชการ หรือความรู้สึกเห็นอกเห็นใจในฐานะเพื่อนมนุษย์

1 3 4 5