เรื่องเล่า การจัดวงในอำเภอพุนพิน (ต่อ) (3)

กคนก็ให้ความสนใจ ซักถาม รวมทั้งมีการสะท้อนความรู้สึก ร่วมแชร์ประสบการณ์ภายในวง ส่วน fa ก็ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ถึงแม้จะเป็น fa ใหม่ก็ตาม แต่ก็มีความตั้งใจสูงและทำการบ้านมาเป็นอย่างดี note taker ก็สามารถจดบันทึกได้ประเด็นหลักๆ ส่วนรายละเอียดย่อย บางช่วงก็มาเติมภายหลัง

เคล็ด(ไม่) ลับการทำวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ได้ใจและได้งาน (3)

หากสามารถสร้างให้เกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร ที่จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการทำงานซึ่งกันและกัน โดยพยายามให้อยู่ในงานประจำที่ทำอยู่ หรืออยู่ในกิจกรรมที่ทำเป็นปกติ เช่น การประชุมประจำเดือน ก็จะทำให้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ในหน่วยงานได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ