19 จากห้องสมุดถึงอินเทอร์เน็ต

นั่งรถเมล์ไปที่หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี ค่ารถเมล์ 50 สตางค์ เสียเวลาเดินทางหนึ่งชั่วโมง เมื่อไปถึงก็เดินหาหนังสือทุกเล่มที่มีประวัติเจ้าพระยาพระคลัง (หน) แทรกอยู่ เป็นการเดินหาด้วยเท้า ไม่ได้ปรึกษาบรรณารักษ์ และไม่รู้วิธีค้นหาหนังสือที่ตู้บัตรหนังสือ

18 ปัญหาระบบบริการเด็กสมาธิสั้น

สำหรับโรงเรียน เด็กซนย่อมเรียนหนังสือนิ่ง ๆ ได้ยาก แต่เด็กซนสามารถทำงานชิ้นเล็ก ๆ ที่เพื่อนในกลุ่มมอบหมายให้ทำสำเร็จได้ ความสำเร็จนำมาซึ่งความภูมิใจ ความภูมิใจนำมาซึ่งพัฒนาการ พัฒนาการนำมาซึ่งความสามารถอย่างอื่น ๆ

17 ความเป็นพลเมืองของนักเรียนอนุบาล

มีรายละเอียดของวิธีการที่ต้องพูดคุยกันมาก แต่ขั้นแรกคือเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่เสียก่อน นั่นคือเด็กเล็กก็มีอะไรที่เรียกว่าความแตกต่าง มีอะไรที่เรียกว่าความเป็นพลเมือง และมีอะไรที่เรียกว่าการอยู่ร่วมกับความแตกต่างเช่นเดียวกับผู้ใหญ่

16 อย่าเรียนหนังสือคนเดียว

การอุบัติใหม่ของนวัตกรรมเหล่านี้ดูคล้ายจะบอกเป็นนัยว่า ได้เกิดการผ่าเหล่าในพันธุกรรมของมนุษย์แล้ว และการโผล่พรวดของหลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้คล้ายจะบอกว่า มนุษย์พันธุ์โฮโมเซเปียนส์นี้ฉลาดขึ้นทันทีทันใด เสมือนหนึ่งการกำเนิดของเอกภพที่เรียกว่าบิ๊กแบง (Big Bang)

15 ปัญหาของทักษะการสื่อสารความเห็นต่าง

โทรทัศน์ออกข่าวว่าน้ำท่วมเพราะเหตุนั้นๆ หมอกควันที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนเพราะเหตุนั้นๆ นักเรียนที่ยกพวกตีกันจนผู้อื่นถึงตายควรนำไปเข้าค่ายทหารอบรมบ่มนิสัยแล้วจะมีนิสัยดี สุริยจักรวาลมีดาวพระเคราะห์เก้าดวง

14 ปลดปล่อยนักเรียน

ข้อแรก การศึกษาของประเทศไทยไม่ทำให้นักเรียนนักศึกษาและบัณฑิตรู้จักคิดและรู้วิธีอยู่ร่วมกับความคิดที่แตกต่าง อธิบายว่าในขณะที่เราเรียกร้องให้นักเรียนรู้จักคิด แต่การศึกษาเองที่ส่งสัญญาณห้ามเด็กคิดตลอดมา หนักกว่านี้คือนักเรียนนักศึกษาและบัณฑิตไม่มีประสบการณ์อยู่ร่วมกับความเห็นที่แตกต่างมากพอ

1 2 3 4 5