หนังสือเล่มแรกตอนที่ 4

คุณพ่อ คุณแม่ควรอ่านหนังสือให้ลูกฟังตั้งแต่แรกเกิดทุกวัน อย่างน้อยวันละ 5-15 นาที หากสามารถทำได้มากกว่านี้ยิ่งดี ทำไปเรื่อย ๆ ทุกวัน ทุกคืน แล้วแต่เวลาที่คุณพ่อหรือคุณแม่สะดวก และเมื่อเวลาผ่านไปให้เปลี่ยนหนังสือได้

หนังสือเล่มแรก ตอนที่1

จัดมุมหนึ่งในบ้านที่เป็นมุมสบาย ๆ ให้เป็นมุมหนังสือ เพื่อวางหรือแขวนถุงหนังสือเล่มแรกให้เป็นที่เป็นทาง เพื่อให้ลูก สามารถนำออกมาใช้ได้อย่างสะดวกด้วยตัวเองและลูกได้เรียนรู้ว่า เมื่อใดที่ต้องการหนังสือจะมาหยิบจากมุมนี้