โรงเรียนที่ใช่

โรงเรียนที่ใช่ แปลจาก http://www.nytimes.com/2016/11/06/opinion/sunday/schools-that-work.html?_r=1 ที่มา : http://www.nytimes.com เมื่อต้องอ่านออกเสียงพร้อมกันในชั้นเรียน เธอสับสนและตามเพื่อนไม่ทัน “อลันนา คลาร์ก” มีความบกพร่องทางการอ่านเช่นเดียวกับพี่สาว พี่สาวของเธอถูกโรงเรียนผลักเข้าวิทยาลัยจนล้มเหลวทางการเรียน ด้วยกลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำลอย แม่ของอลันนาจึงส่งเธอไปชิงสลากที่ช่วยให้ไปเรียนไกลบ้าน อลันนาชนะรางวัล และวันนี้เธอคือนักเรียนเกรด 10 ของโรงเรียนทางเลือกในกำกับรัฐบาลที่บอสตัน ชื่อว่า “Match”

กระบวนการทางปัญญา

กระบวนการทางปัญญา
เพื่อค้นพบทางแห่งปัญญา..ศ.นพ.ประเวศ วะสี แนะนำให้เราฝึกฝนอยู่ 10 ข้อ…

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากับการสร้างผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.​๒๔๘๐ ดำรงฐานะเป็นโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย (หรือที่สมัยก่อนเรียกว่า เตรียมอุดมศึกษา) ที่พ่อแม่ใฝ่ฝันให้ลูกได้เข้าเรียนมาโดยตลอด ในช่วงเวลาเกือบแปดสิบปีของการดำรงอยู่ และช่วงเวลายี่สิบปีข้างหน้า ซึ่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จะมีอายุครบหนึ่งศตวรรษในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ คณะผู้บริหาร และสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียนคงต้อง ร่วมกันคิดยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนให้ดำรงฐานะแหล่งบ่มเพาะเยาวชนที่มีสมองชั้นเลิศ ออกไปเป็นผู้นำทำประโยชน์ให้แก่สังคม

จดหมายข่าว “การอ่านเป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์”

การสร้างจินตภาพเป็นเรื่องสำคัญมากในกระบวนการเรียนรู้ เราจะใช้การสร้างจินตภาพเก็บภาพข้อมูลต่างๆ และอาศัยภาพเหล่านั้นมาคิดต่อยอด วางแนวทางต่างๆ รวมถึงการทดลองแก้ปัญหาเบื้องต้นในโลกของความคิด

หนังสือ สอนน้อย..เรียนรู้มาก

ระบบการศึกษาเป็นระบบที่ใหญ่มาก ถ้าเปลี่ยนจากการสอนเป็นเป็นส่งเสริมการเรียนรู้ ทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนไปหมด ประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง คุณภาพคนเป็นหัวใจของการปฏิรูปประเทศไทย เราไม่สามารถยกระดับคุณภาพคนไทยทั้งมวลได้ด้วยการสอน แต่อภิวัฒน์ได้ด้วยการปฏิรูปการเรียนรู้ ศ.นพ.ประเวศ วะสี

1 2 3 5