Farm to School

Montana คือเมืองใน Livingston ใกล้กับอุทยานแห่งชาติ Yellowstone ประเทศสหรัฐอเมริกา ทำให้ Montana กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว แต่ถึงอย่างนั้นเมืองก็ยังต้องดิ้นรนกับความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจ รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ที่ 40,000 เหรียญต่อปี ซึ่งต่ำกว่าของสหรัฐฯโดยรวม ครอบครัวที่มีรายได้น้อยมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความไม่มั่นคงด้านอาหาร อย่างไรก็ตามนักเรียนกว่าครึ่งของ Livingston School District กลับได้ทานอาหารฟรีและลดค่าใช้จ่ายเรื่องอาหารลงได้ เพราะครูท้องถิ่นที่ชื่อ Rachael Jones หรือที่รู้จักกันในนาม “Farmer Jones” เธอเป็นผู้อำนวยการโครงการ Livingston Farm to School ซึ่งใช้เรือนกระจก 2 แห่งและอีกสวน 4 แห่งในเขตปลูกอาหารเสริมให้กับโรงเรียน โดยเด็กๆ ได้เรียนรู้ในกระบวนการนี้ด้วย

 

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าอาหารที่ดีในโรงเรียน เพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนและคะแนนสอบให้ดีขึ้นได้ โรงเรียนในละแวกและสมาชิกในชุมชนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย National Farm to School เมื่อ 8 ปีก่อน โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มการเข้าถึงอาหารท้องถิ่นและการศึกษาด้านโภชนาการทั่วประเทศ Jones ที่เรียนใน Livingston มาตั้งแต่เด็ก กลายมาเป็นผู้นำโครงการระดับท้องถิ่นตั้งแต่ปี 2014 เธอเล่าว่า Farm to School คือโครงการที่ต้อง ปลูก สอน และกิน เด็กปลูกผักเพื่อเด็กด้วยกัน ซึ่งเด็กๆ ก็จะได้ทักษะและนิสัยที่จะช่วยให้เขากลายเป็นผู้ใหญ่ที่สุขภาพดี Farm to School ช่วยเสริมหลักสูตรในโรงเรียนประถมทั้งหมด ผ่านบทเรียนในสวน โรงอาหาร และห้องครัว ทั้งนี้ เป้าหมายสูงสุดของ Jones คือการทำให้โครงการ Farm to School หมดไป ผ่านการต่อยอดให้ชุมชนและโรงเรียนดูแลจัดการเรื่องอาหารที่ดีได้อย่างเป็นปกติ