ครู กับ ข่าว

Chris O’Brien เกษียณเมื่อไม่นานมานี้หลังจาก 31 ปีในฐานะนักการศึกษา เขาเป็นครูประวัติศาสตร์และสังคมวิทยาของโรงเรียนมัธยม Mountain Ridge High School ใน Glendale รัฐ California ประเทศสหรัฐอเมริกา แต่ก่อนที่จะออกจากชั้นเรียนเป็นครั้งสุดท้าย O’Brien ได้มอบงานเขียนเรียงความสุดท้ายเอาไว้

จิตวิญญาณสหกรณ์ (๒): สานต่อให้ถูกต้อง

เมื่อผู้ที่ทำงานสหกรณ์รู้ เข้าใจ และศรัทธาในอุดมการณ์ หลักการ แนวคิดและแนวปฏิบัติของสหกรณ์ เขาและเธอก็จะคิด พูด และทำงานสหกรณ์ด้วยจิตอาสา อย่างมีจิตสำนึกสาธารณะ คำนึงถึงประโยชน์สุขส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง จึงจะได้ชื่อว่าเป็นนักสหกรณ์ที่มีจิตวิญญาณสหกรณ์

เปลี่ยนแปลงอย่างมีความหมาย – Ben Owens

ครูหลายคนอาจมีความคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงโรงเรียนของตัวเองให้ดียิ่งขึ้น และครูหลายคนก็อาจจะรู้ดีว่าเพื่อที่จะพัฒนาโรงเรียนของตนเองนั้น ต้องเริ่มเปลี่ยนแปลงที่ตรงไหน
แต่มีครูเพียงไม่กี่คนที่ลงมือสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจัง แม้จะต้องเจอกับอุปสรรคและความยากลำบากในการจะไปถึงเป้าหมาย และ Ben Owens คือ 1 ในครูผู้เปลี่ยนแปลงระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนของเขา

เรียนโลก : รู้จักโรงเรียนที่แตกต่าง

โรงเรียนมัธยมโรเบิร์ตบรูซ ในประเทศอังกฤษ เสริมสร้างบทเรียนกลางแจ้งให้นักเรียน โดยการสร้างฟาร์มเลี้ยงสัตว์ 26 ชนิด กับ Indianapolis Public Schools (IPS) ที่นี่เปิดรับนักเรียนลี้ภัยท่ามกลางนโยบายไม่ต้อนรับผู้ลี้ภัยของทรัมป์ เป้าหมายก็คือเพื่อฝึกภาษาอังกฤษและให้การศึกษาขั้นพื้นฐาน