สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (2)

กล่าวได้ว่าการประสานงานที่เหมาะเจาะของความคิดและความรู้สึกนี้ก่อให้เกิดผลในระดับอัตถิภาวะ (existential) นั่นคือ บุคคลมิได้เห็นเพียงความหมาย (meaning) ซึ่งเป็นเรื่องของความคิดเท่านั้น แต่ยังเห็นความมีความหมาย (meaningful) อันปรากฏในลักษณะของความซาบซึ้งในความหมายบางอย่าง

20 เสียงดังของพ่อแม่

แม็กกี กิลเลนฮาล รับบท เจมี่ ฟิตซ์แพทริก คุณแม่สาวสวยที่ต้องทำงานเป็นพนักงานขายรถในเวลากลางวันและบาร์เทนเดอร์ในเวลากลางคืน เธอมีลูกสาวที่มีปัญหาด้านการอ่านและได้พยายามขอความช่วยเหลือจากครูที่โรงเรียนประถมอดัมส์ที่ลูกสาวเธอเรียนอยู่ให้กรุณาใส่ใจและตั้งใจช่วยลูกของเธอเป็นพิเศษ

สารไอโอดีนกับอีคิว ตอนที่ 4

หญิงให้นมบุตรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับอาหารที่มีประโยชน์ ได้รับพลังงานอย่างเพียงพอและได้รับสารอาหารต่าง ๆ ครบถ้วน เพื่อทำให้นมแม่มีปริมาณสารอาหารเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของทารก

สุขภาวะทางจิตวิญญาณ (1)

การแบ่งประเภทสุขภาวะตามการวิเคราะห์ข้างต้น หากนำมาประยุกต์ใช้กับเรื่อง “สุขภาวะทางจิตวิญญาณ” จะได้ผลอย่างไร คำถามประการแรกที่มีคือ “อะไรคือสมรรถนะที่นำสู่ภาวะนี้” ในกรณีของสุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางกาย และแม้กระทั่งสุขภาวะทางสังคมนั้น คำถามดังกล่าวไม่ปรากฏ

19 จากห้องสมุดถึงอินเทอร์เน็ต

นั่งรถเมล์ไปที่หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี ค่ารถเมล์ 50 สตางค์ เสียเวลาเดินทางหนึ่งชั่วโมง เมื่อไปถึงก็เดินหาหนังสือทุกเล่มที่มีประวัติเจ้าพระยาพระคลัง (หน) แทรกอยู่ เป็นการเดินหาด้วยเท้า ไม่ได้ปรึกษาบรรณารักษ์ และไม่รู้วิธีค้นหาหนังสือที่ตู้บัตรหนังสือ

ข้อพิจารณาเกี่ยวกับนิยามสุขภาวะด้านจิตวิญญาณ (4)

ถ้าไม่คิดว่าจะนำศาสนามาช่วยตอบปัญหาว่าอะไรคือ “สมรรถนะ” หรือ “อินทรีย์” พิเศษที่นอกเหนือไปจากด้านกาย ด้านความคิด และด้านความรู้สึก เราก็อาจถือว่า “จิตวิญญาณ” เป็นภาวะที่เป็นผลจากการทำงานร่วมกันของด้านความคิดและความรู้สึก

1 76 77 78 79 80 84