3 แคมเปญเพื่อการศึกษา

The world’s first streets named after street kids.

การศึกษาที่ดีอาจไม่ได้ถึงเพียงแค่การมอบความรู้ แต่ยังรวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เรียน “รู้สึก” ว่าการเรียนมีคุณค่าและความหมาย

[เดินทางตามความคิด] Studio Ghibli Museum

การเดินทางตามความคิดครั้งนี้เกิดขึ้นไม่นานมานี้ หลังจากที่ผมได้รู้จักภาพยนตร์จากสตูดิโอ Ghibli มานาน ก็ถึงเวลาเดินทางมาเยี่ยมที่นี่สักครั้ง ผมเดินทางจากบ้านเกิดไปสู่แดนอาทิตย์อุทัย มุ่งหน้าสู่ย่าน คิจิโจจิ ที่เป็นสถานที่ตั้ง พิพิธภัณฑ์ แห่งนี้

บุคลิกหรือลักษณะที่เป็นองค์คุณ 8 ประการ ของบุคคลเรียนรู้

“พระองค์ท่านทรงสนพระทัย ให้เวลา และทรงสั่งสอน ซักถามความรู้ในทุกแขนงวิชาอย่างลุ่มลึก ละเอียดลออ ซึ่งประทับใจตั้งแต่นั้น ในลักษณะนี้อาจไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงนัก คือ พระองค์ทรงเป็น “บุคคลเรียนรู้” โดยสนพระทัยเรื่องความรู้ทุกแขนงที่ส่งผลอย่างมหาศาลในเวลาต่อมา” บทสัมภาษณ์จ ศ.น.พ.ประเวศ วะสี จากหนังสือพิมพ์ ฐานเศรษกิจ

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากับการสร้างผู้นำในศตวรรษที่ ๒๑

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาก่อตั้งมาตั้งแต่ พ.ศ.​๒๔๘๐ ดำรงฐานะเป็นโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย (หรือที่สมัยก่อนเรียกว่า เตรียมอุดมศึกษา) ที่พ่อแม่ใฝ่ฝันให้ลูกได้เข้าเรียนมาโดยตลอด ในช่วงเวลาเกือบแปดสิบปีของการดำรงอยู่ และช่วงเวลายี่สิบปีข้างหน้า ซึ่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จะมีอายุครบหนึ่งศตวรรษในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ คณะผู้บริหาร และสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียนคงต้อง ร่วมกันคิดยุทธศาสตร์พัฒนาโรงเรียนให้ดำรงฐานะแหล่งบ่มเพาะเยาวชนที่มีสมองชั้นเลิศ ออกไปเป็นผู้นำทำประโยชน์ให้แก่สังคม

1 34 35 36 37 38 41