[คุยกับความคิด] ภนิธา โตปฐมวงศ์

a-chieve คือ ธุรกิจเพื่อสังคม

ธุรกิจเพื่อสังคม คือ ธุรกิจที่ตั้งใจเปิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาสังคม

ปัญหาสังคมที่ a-chieve อยากแก้คือ “เด็กไทยไม่รู้จักตัวเอง”

กิจการเพื่อสังคมแห่งนี้เริ่มต้นที่อีเมล์ฉบับหนึ่งที่ส่งหาเพื่อน 2 คน เพื่อชักชวนมาทำอะไรสักอย่าง จนทุกวันนี้กลายเป็น กิจการเพื่อสังคมอาชีฟ อย่างที่หลายๆคนรู้จัก แต่สำหรับบางคนที่ไม่รู้จักเราอยากชวนคุณอ่านบรรทัดต่อไป

‘ต่าย’ ภนิธา โตปฐมวงศ์ คือผู้ที่ส่ง อีเมล์ฉบับนั้น และ ‘ต่าย’ คนเดียวกัน คือผู้ออก(จากอาชีฟ) เพื่อไปเรียนรู้การศึกทางเลือก

[เรียนจากโลก] ศิลปะกับการเรียนรู้

เรื่องราวของการเรียนรู้จากทั่วโลก โดยบทความนี้เรานำเรื่องราวของการนำศิลปะมาผสมผสานกับการเรียนการสอนแล้วแก้ปัญหาการเรียนรู้อย่างไร

4 หลักการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบการศึกษาทางเลือก

4 หลักการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบการศึกษาทางเลือก โดย ผศ.ณรงค์ พุทธิชีวิน อดีตรองประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)

[เรียนโลก] กิจการเพื่อสังคมสนับสนุนนวัตกรรมการศึกษา

หลายๆคนคงคุ้นชื่อ “กิจการเพื่อสังคม” หรือ “ธุรกิจเพื่อสังคม” กันมาบ้างแล้วนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่เคยได้ยินผมจะเล่าให้ฟังง่ายๆ ว่า กิจการเหล่านี้เริ่มต้นขึ้นเพื่อ “แก้ไขปัญหาสังคม” วันนี้จึงยกตัวอย่าง 3 กิจการเพื่อสังคมที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการศึกษา

1 2 3 4 5 13