โรงเรียนเทคนิคที่เน้นความหลากหลาย

Max Johnson อายุ 33 ปี เรียนอยู่ที่โรงเรียน Holberton ในโครงการ 2 ปีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิศวกรและส่งเข้าทำงานในบริษัทด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชั้นนำ Johnson ไม่เก่งคณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัย เขาเข้าเรียนจิตวิทยาที่ Augustine’s University ด้วยทุนกีฬาบาสเกตบอล

เขาเป็นชาวแอฟริกันอเมริกันและใช้ชีวิตอยู่ในรถของตัวเองเพราะไม่สามารถจ่ายค่าเช่าหอพักใน San Francisco ได้ และถ้าเขาต้องจ่ายค่าเรียนเพิ่มขึ้น เขาก็จะไม่สามารถไปเรียนต่อได้อีก

โรงพยาบาลและโรงเรียน

“ภารกิจของฉันคือการจัดตั้งโรงเรียนสำหรับแพทย์ และตอนนี้สถานที่นี้จะเป็นโอกาสทางการศึกษาด้านการแพทย์ที่ดีและมีคุณภาพสำหรับหนุ่มสาวชาวเคนย่า ซึ่งจะให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและราคาไม่แพง”

นักเรียนควรได้เลือก

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเคนยาและ Colleges Central Placement Services (KUCCPS) เป็นหน่วยงานตามกฎหมายที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย ซึ่งกำลังได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่านโยบายที่ไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เลือกเรียนสิ่งที่ตนเองต้องการเท่าที่ควร KUCCPS จึงมุ่งเน้นการพัฒนาโปรแกรมแนะนำอาชีพเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและนักศึกษา ในเวลาเดียวกันศาสตราจารย์ Midamba กล่าวว่า

“การตอบสนองความต้องการของนักเรียนต้องคำนึงถึงคุณภาพอยู่เสมอด้วย”

สิงค์โปรเปิดตัว “BTech”

มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (NUS) ได้เปิดหลักสูตรปริญญาตรีแบบนอกเวลาขึ้นใหม่ 3 หลักสูตร ได้แก่ การวิเคราะห์ธุรกิจ การรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ เนื่องจากสิงคโปร์มีความต้องการผู้เชี่ยวชาญในสาขาเหล่านี้เพิ่มสูงขึ้น

เรียนโลก : คลังเครื่องมือบนโลกออนไลน์

เรื่องเครื่องมือออนไลน์เพื่อการแบ่งปันระหว่างครูครูที่หวังจะแลกเปลี่ยนวิธีการสอนสามารถทำได้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะอยู่ในอินเตอร์เนต

กลไกสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา – ประเวศ วะสี

เอกสาร – กลไกสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา – ประเวศ วะสี จากเวทีการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย เรื่อง “กลไกจังหวัดในการปฏิรูปการศึกษา”
๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องกมลพร โรงแรมเดอะ สุโกศล

1 2 3 25