Uniqlo ในโรงเรียนเด็กพิเศษ​

ที่มา : www.straitstimes.com

เด็กพิเศษเรียนรู้ทักษะการขายของในร้าน “Uniqlo” ขนาดเล็กภายในโรงเรียน APSN Delta Senior School (DSS) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างแบรนด์ Uniqlo Singapore และ DSS จากญี่ปุ่น นาย Victor Tay ประธานสมาคมผู้ที่มีความต้องการพิเศษ (APSN) กล่าวว่านี่เป็นครั้งแรกในโรงเรียนเด็กพิเศษ “ในอดีตห้องเรียนส่วนใหญ่เน้นการเรียนรู้จากทฤษฎี แต่ห้องฝึกอบรมเป็นวิธีที่ดีกว่าในการจำลองสภาพแวดล้อมในชีวิตจริงสำหรับนักเรียนของเรา”

ตั้งแต่เดือนมีนาคมมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 64 คน โดยเด็กพิเศษจะได้ฝึกการจัดการแคชเชียร์ การพับ จัด และรีดเสื้อผ้า ตลอดจนการจัดการห้องฟิตติ้งและอื่นๆ APSN ดำเนินโครงการนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างทักษะการทำงานให้เด็กพิเศษ ทั้งนี้ โครงการกำลังดำเนินการในโรงเรียนเด็กพิเศษอีก 5 แห่ง รวมทั้งศูนย์สำหรับผู้ใหญ่ออทิสติก Muhammad Saifullah อายุ 19 ปี นักเรียนรายหนึ่งกล่าวว่างานที่เขาโปรดปรานที่สุดคือการจัดการเคาน์เตอร์แคชเชียร์ แม่ของ Muhammad มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการอบรมนี้อย่างมาก เธอกล่าวว่า “ฉันต้องการให้เขามีงานที่ดีในอนาคต”