18 ปัญหาระบบบริการเด็กสมาธิสั้น

สำหรับโรงเรียน เด็กซนย่อมเรียนหนังสือนิ่ง ๆ ได้ยาก แต่เด็กซนสามารถทำงานชิ้นเล็ก ๆ ที่เพื่อนในกลุ่มมอบหมายให้ทำสำเร็จได้ ความสำเร็จนำมาซึ่งความภูมิใจ ความภูมิใจนำมาซึ่งพัฒนาการ พัฒนาการนำมาซึ่งความสามารถอย่างอื่น ๆ