หนังสือ เรือจ้างผู้สร้างชีวิต

โรงเรียนบ้านขอนคลาน ชุมชนคือ “ห้องเรียน” โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย หัวใจการเรียนรู้อยู่ที่ชุมชน โรงเรียนบ้านแค จัดการความรู้คู่ความสุข โรงเรียนกงไกรลาศวิทยา “โรงเรียนเล็ก” ในโรงเรียนใหญ่