คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 16

เราได้เรียนรู้ด้านธรรมะ เรียนรู้จากการที่ครอบครัวมีลูก แล้วเรามองการเจริญเติบโตของลูกทำให้เราอยากสอน ก็เลยกลับไปสอนเขา ดูแลชุมชนบำบัดมักจะมีเด็กเล็กๆ น้อยๆ และจะมีพวกเสพยา ก็เลยสอนเขาเหมือนสอนลูกเรา พออยู่กันไปกันมาก็เกิดความผูกพัน