การสร้างเครื่องมือประเมินและตัวชี้วัดระดับการพัฒนาจิตวิญญาณ สำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข (25)

ความคิดอ่านก็จะเปลี่ยนไป ก็คิดเชิงบวกมากขึ้น คิดให้อภัยกันเป็น คิดให้โอกาสกันเป็นมากขึ้น ใจอยู่ตรงความคิดอ่านซึ่งมันจะเป็นผลต่อการกระทำ การกระทำเราก็จะเปลี่ยนไป