หนังสือเล่มแรก ตอนที่ 2

ในปีที่ 3 ช่วงอายุของเด็กคือ 2-3 ปี มีหนังสือ 6 เล่ม ได้แก่ เม่นหลบฝน เล่นริมน้ำ โก๊ะเลี้ยงแกะ แบ่งฉันบ้างซิ รองเท้าสีแดง กระต่ายตื่นตูม ม้าน้อยร้องเพลง ผลการดำเนินการในปีที่ 3 คือ เด็กมีความรับผิดชอบ และความมีระเบียบวินัย