12 โจทย์ปัญหาเรื่องกาเมร่า

เต่าไฟกายสิทธิ์ ออกฉายเมื่อปี 1967 กาเมร่าคือเต่าไฟ มันยืนสองขาพ่นไฟได้ มันหดหัว เท้าทั้งสี่และหาง แล้วปล่อยเปลวไฟออกมารอบตัวจากนั้นหมุนควงสว่างขึ้นสู่ท้องฟ้าและอวกาศได้ กาเมร่าเป็นเทพผู้พิทักษ์โลกคอยป้องกันศัตรูที่เป็นสัตว์ยักษ์ทั้งหลายจากทั่วสารทิศ