โรงเรียนที่ใช่

โรงเรียนที่ใช่ แปลจาก http://www.nytimes.com/2016/11/06/opinion/sunday/schools-that-work.html?_r=1 ที่มา : http://www.nytimes.com เมื่อต้องอ่านออกเสียงพร้อมกันในชั้นเรียน เธอสับสนและตามเพื่อนไม่ทัน “อลันนา คลาร์ก” มีความบกพร่องทางการอ่านเช่นเดียวกับพี่สาว พี่สาวของเธอถูกโรงเรียนผลักเข้าวิทยาลัยจนล้มเหลวทางการเรียน ด้วยกลัวประวัติศาสตร์จะซ้ำลอย แม่ของอลันนาจึงส่งเธอไปชิงสลากที่ช่วยให้ไปเรียนไกลบ้าน อลันนาชนะรางวัล และวันนี้เธอคือนักเรียนเกรด 10 ของโรงเรียนทางเลือกในกำกับรัฐบาลที่บอสตัน ชื่อว่า “Match”

จดหมายข่าว “ทางเลือกของการเรียนรู้”

แท้จริงแล้วการศึกษาทางเลือกย่อมไม่มีข้อจำกัดไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง แต่ต้องเป็นกระบวนการบูรณาการทั้งจากพ่อแม่ ครอบครัว และสังคม บทบาทของพ่อแม่ต้องไม่ใช่ผู้ออกคำสั่ง แต่ต้องเป็นผู้คอยช่วยเหลือชี้แนะในเรื่องต่างๆได้