คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ตอนที่ 8

เช่น สมมุติเราขายยา เราพลาด เราก็มานั่งทบทวนนะ เอ้อ..จริง..เราไม่น่าจะไปทำมันเลย สิ่งที่เราได้มากับสิ่งที่เราได้มาอยู่ในนี้มันไม่คุ้มกันเลย มันอยู่ตั้ง 8 ปี แต่สิ่งที่เราทำพลาดนิดเดียว ก็มีเวลาคิดสิ่งที่ว่า เราเคยทำผิดพลาดมาจากข้างนอก แล้วเข้ามาอยู่ข้างในคือได้ทบทวนหลายๆ สิ่ง…(ลปรร.ผู้ต้องขังหญิง ครั้งที่ 3)

การมีเวลาอยู่กับตนเองมากขึ้นเปิดโอกาสให้ได้คิดทบทวน อันเป็นการมองย้อนถึงตนเองในฐานะผู้กระทำที่ต้องรับผิดชอบต่อผลของการกระทำของตนเอง สำหรับการคิดทบทวนนี้ ยังมีปัจจัยเสริมจากความจำเป็นต้องอยู่กับผู้อื่นอีกด้วย ตัวอย่างเช่น

…ตัวเองเป็นคนปากไว พูดขวานผ่าซาก แต่จะกลับมาคิดทีหลัง พยายามคิดทบทวน แล้วก็ถ้าหน้าบึ้งก็รู้สึกว่าผิดแล้วแต่เว้นไว้ซัก 2 -3 วันไปคุยใหม่ เงียบมากกว่า แล้วไปทำดี ไปอ้อน แล้วเค้าก็ยกโทษให้ค่ะ (ลปรร.ผู้ต้องขังหญิง ครั้งที่ 2)