‘Ruth Stokes’ ครูเมื่อยามป่วยไข้ของเด็กๆ

เด็กๆ ในโรงพยาบาล Great Ormond Street อยู่ที่นี่ด้วยเหตุผลหลากหลาย พวกเขาอาจกำลังปลูกถ่ายอวัยวะ เข้ารับการรักษามะเร็ง รอการฟอกไตหรืออยู่ในระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกาย

‘Ruth Stokes’ ทำงานกับเด็กแบบตัวต่อตัวในหอผู้ป่วย นักเรียนที่นี่ส่วนใหญ่คือเด็กปฐมวัยที่จำเป็นต้องอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน บางคนอยู่หลายสัปดาห์ บางคอยู่หลายเดือน และบางคนอยู่หลายปี ดังนั้น จึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรักษาสิทธิทางการศึกษาของพวกเขาตามกฎหมายแม้ว่าพวกเขาจะไม่สามารถเข้าเรียนโรงเรียนได้

งานที่ Stokes ทำคือการพยายามสร้างความต่อเนื่องและความก้าวหน้าทางวิชาการ ตลอดจนความสนใจในการเรียนรู้ของเด็ก Stokes สอนทุกหลักสูตรที่อยู่ในโรงเรียนประถม ทั้งภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ศิลปะ พละ และดนตรี โดยพยายามปรับแต่งการเรียนรู้ให้เหมาะกับนักเรียนในโรงพยาบาลและยืดหยุ่นให้เป็นไปตามความสนใจของพวกเขาแต่ละคน

ที่นี่มีห้องเรียนที่เด็กๆ สามารถใช้ได้ถ้าต้องการและได้รับอนุญาตจากแพทย์ผู้รักษา Stokes พยายามเชื่อมสัมพันธ์ระห่างเด็กๆ ในโรงพยาบาลเพื่อสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในห้องพักของตนเอง เมื่อไม่นานมานี้ เพิ่งมีการจัดแสดงดนตรีในห้องเรียนกลาง โดยเปิดวีดีโอออนไลน์เชื่อมนักเรียนที่อยู่ในแต่ละตึกผู้ป่วยให้สามารถแสดง ชมการแสดง และออกความคิดเห็นที่มีต่อกันและกันได้

ในบางช่วง Stokes ก็ต้องสอนเด็กที่มีอาการทรุดลงและเสียชีวิต มันเป็นเรื่องน่าเศร้า แต่เธอก็ทำงานกับทีมแพทย์และครอบครัวของเด็กอย่างใกล้ชิดเพื่อทำการตัดสินใจว่าเด็กควรจะได้เรียนไปจนถึงเมื่อไร สำหรับเด็กๆ แม้ในช่วงสุดท้ายของชีวิตพวกเขาก็ยังตัดสินใจเลือกเรียนต่อเสมอ เพราะการเรียนรู้คือส่วนหนึ่งในโลกของพวกเขา เมื่อเด็กคนหนึ่งเสียชีวิต โรงเรียนและโรงพยาบาลก็จะพานักเรียนคนอื่นๆ ไปร่วมงานศพ และอภิปรายเพื่อให้พวกเขาได้ใช้เวลาพูดคุยกัน ซึ่งหลายครั้งเมื่อมีการพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้น พวกเขาก็จะสนับสนุนซึ่งกันและกัน

“การสอนเป็นงานที่คุ้มค่า สิ่งสำคัญก็คือการทำให้เด็กได้เรียนรู้ ทำงาน และมองเห็นความสำเร็จของตัวเอง แม้พวกเขาจะอยู่ในช่วงเวลายากลำบาก” Stokes กล่าว