PBL ที่ดีควรบูรณาการ 4 วิชาอนาคต หรือ 4 Future themes

PBL ที่ดีควรบูรณาการ 4 วิชาอนาคต หรือ 4 Future themes เพราะเป็นเป้าหมายชีวิต

สุขภาพ (Health) :
เดิมสุขภาพของเราอยู่ในมือคุณหมอ ทุกวันนี้มีโรคมากมายที่รักษาไม่หาย รักษาไม่ได้ หรือบางโรคอาจจะไม่มีจริง แต่ถูกปั้นด้วยเหตุทางการค้าตั้งแต่วัยเด็กจนถึงสูงอายุ สตรีวัยหมดประจําเดือนต้องกินฮอร์โมนหรือไม่? สิวต้อง รักษาไหม? นอกจากนี้ข้อมูลสุขภาพมีมากมายในอินเทอร์เน็ตจนไม่รู้จะเชื่ออะไรดี เช่น ยาทารักแร้ขาว ดีจริงหรือ ดื่มกาแฟแล้วดีต่อสุขภาพ ยาตัวนี้สุดแสน วิเศษกินแล้วป้องกันโรคอัลไซเมอร์ฯลฯ สุขภาพจึง เป็นหัวข้อPBLที่ดีที่เด็กๆสามารถเรียนได้ตั้งแต่ชั้นประถม ฝึกทักษะเรียนรู้ที่จะดูแลสุขภาพตนเองใน ยุคข้อมูลข่าวสารล้นหลาม

เศรษฐศาสตร์ (Economics) :
เมื่อเด็ก เติบใหญ่ ทุกคนปรารถนามีงานดีๆ ทําาด้วยกันทั้งนั้น มีเงินใช้ ไม่รวยไม่เป็นไร แต่ขออย่าให้ถึงกับยากจน ข้นแค้น PBL ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เศรษฐกิจ เศรษฐศาสตร์ การออม การใช้จ่าย ราคาน้ำมัน ราคาทองคำ อัตราดอกเบี้ย การกู้หนี้ยืมสิน เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ภาษี ตลาดหุ้น ประกัน การลงทุน การค้า บัญชีขาดทุนกําไร แม้กระทั่งกฐิน ผ้าป่าคุณครูนําชีวิตจริงมาเรียนรู้ได้หมดการปล่อยให้เด็กท่องจํา แต่ไร้ซึ่งความเข้าใจขาดประสบการณ์จริงเสียเวลาเปล่า มีโรงเรียนหลายแห่งนิยมปลูกผักสวนครัว ลองตั้งโจทย์ง่ายๆ “ผักคะน้าที่ปลูกควรขายเท่าไร”เพียงเท่านี้หน้าตาชั้นเรียนก็ต่างจากศตวรรษที่ 20 อย่าง สิ้นเชิง

สิ่งแวดล้อม (Environments) :
ชีวิตที่ดี คือได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมดีน่าอยู่ แต่สิ่งแวดล้อมในศตวรรษ ที่ 21 มีหายนะภัยเกิดขึ้นถี่ขึ้นกว่าอดีต หมอกควัน ในภาคเหนือเป็นตัวอย่างที่เห็นกันทุกปี ภัยแล้ง ทั่วประเทศ นํา้าท่วมดินถล่ม แผ่นดินไหว ขยะรอบ ตัว ภูเขาหัวโล้น ป่าไม้หายไปไหน โลกร้อนขึ้นทุก วัน คุณครูสามารถบูรณาการเรื่องสิ่งแวดล้อมเข้าไป ใน PBL ซึ่งอาจจะเป็นสิ่งแวดล้อมรอบโรงเรียน สิ่งแวดล้อมของตำบลที่อาศัยอยู่ สิ่งแวดล้อมของโลกไม่ว่าจะตําแหน่งไหนเราสนใจสิ่งแวดล้อมที่กระทบ ต่อชีวิตเด็กโดยตรง ทั้งแง่มุมสิ่งแวดล้อมที่ดีหรือ ด้านบวก และสิ่งแวดล้อมด้านลบ เช่น สิ่งแวดล้อม เสี่ยง เสื่อมโทรมหรือแม้กระทั่งอบายมุข

ความเป็นพลเมือง (Civics/Citizenship) :
ต่างจากคําาว่า “หน้าที่พลเมือง”ประกอบด้วยสิทธิหน้าที่ความสามารถอยู่ร่วมกับความเห็นต่างในระบอบประชาธิปไตย การแบ่งกลุ่ม PBL ตั้งแต่ เด็กก็ด้วยเหตุผลนี้การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 จึงไม่ สามารถแยกตัวออกเป็นอิสระวิชา ที่ไม่เกี่ยวกับชีวิต ได้อีกแล้ว