OECD กล่าวว่าเด็กๆ จะได้เรียนรู้เรื่องการแยกแยะข่าวเท็จเพื่อป้องกันการเป็นหัวรุนแรง

 

องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) กำลังจะเพิ่มหมวดหมู่การทดสอบระดับโลกที่เรียกว่า “global competency”
.
เพื่อประเมินเยาวชนว่าพวกเขาให้ความสำคัญกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์และพิจารณาตรวจสอบข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร การทดสอบนี้มีขึ้นเพื่อป้องกันการถูกล้างสมองของเยาวชนให้เชื่อในเรื่องเท็จที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ดี เช่น พวกเขาควรเดินทางไปซีเรียเพื่อสู้รบกับรัฐอิสลาม เป็นต้น
.
ทั้งนี้ยังขับเคลื่อนการสร้างทักษะการวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลเท็จในโลกออนไลน์ในโรงเรียนควบคู่กันไปด้วย เพื่อป้องกันไม่ใช้เยาวชนในปัจจุบันกลายเป็นคนหัวรุนแรง