วันหยุดของ “สมอง”

เมื่อสมองหยุดทำงานและได้รับอนุญาตให้โลดแล่นไปในทิศทางใดก็ได้ ทางวิทยาศาสตร์เรียกสภาวะนี้ว่า Resting state ซึ่งก็คือการปล่อยความคิดให้เป็นอิสระ

นิยม “ชม” ชอบ

การชมเชยเป็นส่วนสำคัญในการปลูกฝังความนับถือและเชื่อมั่นในตนเอง เมื่อเราใช้การชมอย่างเหมาะสมจะช่วยให้นักเรียนมีพลังและสร้างวัฒนธรรมในชั้นเรียนเชิงบวกได้

ครู เผ่า

ในอาณาเขตของชนพื้นเมืองอเมริกัน Omaha ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ Nebraska ครูผู้สอนคนหนึ่งกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาภาษาของชนเผ่าด้วยการสอนเด็กๆ ในโรงเรียน Vida Woodhull Stabler คือผู้อำนวยการศูนย์วัฒนธรรม Omaha (หรือ “Umonhon” ในภาษาของชนเผ่า) เธอทำงานมากว่า 18 ปี ที่ Umonhon Nation Public Schools ใน Macy Nebraska เพื่อรวบรวมบันทึกและถ่ายทอดความรู้ทางวัฒนธรรมของชนเผ่าสู่คนรุ่นใหม่

อาชีพอดิเรก

งานวิจัยชิ้นหนึ่งทำการศึกษาผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาจำนวน 3,000 คน ที่มีงานอดิเรก 10 ประเภท ประกอบด้วย ดาราศาสตร์ การเลี้ยงผึ้ง การดูนก การทำหุ่นยนต์ การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม การล่าเหยี่ยว การทำสวน การผลิตเบียร์ การสร้างแบบจำลอง และการเก็บรวบรวมหิน

โรงเรียนที่สอนแค่ 4 วันเท่านั้น

นักเรียนที่โรงเรียนรัฐ San Francisco จะได้หยุดเรียนติดกัน 3 วัน 7 ครั้งในปีการศึกษานี้ โรงเรียนรัฐ Hartford จะมีวันหยุดติดกัน 3 วัน 5 ครั้งใน 1 ปีการศึกษา และโรงเรียนรัฐ Atlanta จะมีวันหยุดติดกัน 3 วัน 3 ครั้งใน 1 ปีการศึกษา และที่ Bonners Ferry ในรัฐ Idaho นักเรียนสามารถวางแผนสำหรับวันหยุดติดกัน 3 วันได้ 29 ครั้ง

โรงไม่ไล่

Marie อายุ 13 ปี เธอรักวิชาภาษาอังกฤษ แต่ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมของตัวเองในชั้นเรียนได้ เธอพักการเรียนและอยู่ที่หน่วยงานแนะแนวนักเรียน (Pupil Referral Unit: PRU) ในระหว่างการเตรียมตัวย้ายไปโรงเรียนใหม่เพื่อเริ่มต้นอีกครั้ง เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสนับสนุนให้เธอสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามันส่งผลต่อเธอและคนอื่นอย่างไร และวิธีที่ดีที่สุดในการรับมือกับความท้าทายข้างหน้าควรเป็นอย่างไร

1 2 3 4 5 90