5 คำถามยามทะเลาะ

[รู้จัก ‘รู้’]

จากหนังสือ สอนเด็กให้เป็นคนดี ของ วิจารณ์ พานิช

เมื่อคนในครอบครัว 2 คน ทะเลาะกัน ให้ใช้ 5 คำถามต่อไปนี้
ช่วยให้แต่ละคนได้สติว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็มีส่วนก่อความขัดแย้ง

โดยต้องคุยกับคู่ขัดแย้งทีละคน

1. เธอทำอะไรบ้าง ที่อาจเพิ่มข้อขัดแย้ง
2. มีสิ่งที่เธอลืมทำอะไรบ้าง ที่อาจเพิ่มข้อขัดแย้ง
3. ถ้าย้อนเวลากลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ เธอจะพูดหรือทำ จากที่ได้ทำไปแล้วอย่างไรบ้าง
4. คราวหน้าหากเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้ เธอจะทำหรือพูดแตกต่างไปอย่างไร
5. ให้เธอลองนึกเรื่องนี้จากมุมของคู่ขัดแย้ง เธอจะพูดหรือทำอะไรหากเธอเป็นน้อง

ตามปรกติเมื่อคุยกันด้วย 5 คำถาม อารมณ์ของเด็กจะเย็นลงและมีสติมากขึ้น ให้บอกเด็กว่า เธออาจไม่อยากพูดเรื่องที่เราคุยกันกับน้องแต่ถ้าจะบอกก็ได้