ไฟฝัน

เด็กยากจนใน Imenti South ประเทศ Meru อ่านหนังสือตอนกลางคืนได้เพราะพวกเขามีโคมไฟแสงอาทิตย์ Solarpoa East Africa บริษัทพลังงานสีเขียวได้มอบโคมไฟแสงอาทิตย์ให้กับโรงเรียนประถม Geeto และโรงเรียน Gatuntune ซึ่งมีครอบครัวมากมายที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง โคมไฟนี้ช่วยให้ครอบครัวประหยัดค่าน้ำมันก๊าดและไฟฉายแบตเตอรี่ลงได้ โดยหลอดไฟนั้นสามารถชาร์จโดยตรงจากดวงอาทิตย์และให้แสงได้นานถึง 6 ชั่วโมง มันถูกผลิตโดยบริษัท Yingli Solar หนึ่งในผู้ผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์รายใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งร่วมมือกับองค์กรการกุศล SolarAid ในสหราชอาณาจักร