โรงเรียนเทคนิคที่เน้นความหลากหลาย

Max Johnson อายุ 33 ปี เรียนอยู่ที่โรงเรียน Holberton ในโครงการ 2 ปีที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวิศวกรและส่งเข้าทำงานในบริษัทด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมชั้นนำ Johnson ไม่เก่งคณิตศาสตร์หรือคอมพิวเตอร์ในมหาวิทยาลัย เขาเข้าเรียนจิตวิทยาที่ Augustine’s University ด้วยทุนกีฬาบาสเกตบอล

เขาเป็นชาวแอฟริกันอเมริกันและใช้ชีวิตอยู่ในรถของตัวเองเพราะไม่สามารถจ่ายค่าเช่าหอพักใน San Francisco ได้ และถ้าเขาต้องจ่ายค่าเรียนเพิ่มขึ้น เขาก็จะไม่สามารถไปเรียนต่อได้อีก

เราต้องการขจัดอุปสรรคในการศึกษา” นาย Sylvain Kalache หนึ่งในผู้ก่อตั้งโรงเรียน Holberton กล่าว

“ไม่ว่าอายุ เพศ เชื้อชาติ หรือทำงานอะไรมาคุณก็สามารถเรียนได้”

ปัจจุบัน Holberton ยังมีนักเรียนเพียง 103 คนในระดับชั้น ม.ปลาย แต่ที่นี่ก็สามารถช่วยให้นักเรียนส่วนหนึ่งได้งานที่ Apple, NASA และ LinkedIn ในขณะที่ยังเรียนอยู่ การรับสมัคร Holberton ใช้การทดสอบออนไลน์เกี่ยวกับคุณลักษณะ 3 ประการ ได้แก่ ทักษะในการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกัน และความอุตสาหะเมื่อเจอความท้าทาย ในการทดสอบนี้มีเพียงความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ โดยไม่ได้ถามเกี่ยวกับเพศและเชื้อชาติของผู้สมัครเลย เมื่อประกาศผลผู้สมัครสามารถถามคำถาม และตัดสินใจว่าพวกเขาต้องการเข้าเรียนที่นี่หรือไม่ ที่ Holberton มีโปรแกรมเรียนเข้มข้นที่มุ่งเน้นเฉพาะทักษะด้านวิศวกรรมที่เป็นที่ต้องการ โปรแกรมการเรียนรู้เหล่านี้นำมาจาก Stanford, Caltech และ M.I.T. LinkedIn จึงกำลังได้รับความสนใจจาก บริษัท ด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่มากมาย เป็นเหตุผลให้นักเรียนของที่นี่ได้รับโอกาสทางด้านอาชีพค่อนข้างสูง