โรงเรียนสอนโรงเรียน พาทเนอร์คู่ปฏิรูปโรงเรียน โดย อำนวย มีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนราม

โรงเรียนสอนโรงเรียน พาทเนอร์คู่ปฏิรูปโรงเรียน โดย อำนวย มีศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนราม หมู่ 2 ต.ตะเคียนราม อ.ภูพิง จ.ศรีสะเกษ

โรงเรียนในอำเภอติดชายแดนไทย-กัมพูชา สร้างตั้งแต่ พ.ศ.2481 มีนักเรียนตั้งแต่ อ.1-ม.3 เมื่อปีที่แล้วจำนวน 685 คน เป็นเด็กชาวไร่ชาวนา ร้อยละ 90 ในใช้ภาษากัมพูชา ผอ.อำนวย มีศรี เข้ามาบริหารโรงเรียนเมื่อปี 2552 พยายามยกระดับโรงเรียนด้วยการเข้าร่วมโครงการของ สพฐ.ตั้งแต่โครงการโรงเรียนในฝัน โรงเรียนพอเพียง แต่ผลการประเมินเด็กยังมีปัญหา เช่น ผลการเรียนเฉลี่ยต่ำกว่าระดับประเทศ ผลคิดวิเคราะห์ต่ำ ไม่ส่งการบ้าน ทำงานร่วมกับผู้อื่นไม่เป็น อัตราการขาดเรียนสูง ของหาย ทะเลาะวิวาท ออกกลางคัน และเรียนไม่จบ

“ผมกลับมาทบทวนสาเหตุของปัญหาเหล่านี้ เริ่มอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้อง บวกกับประสบการณ์จากการบริหารหลายโรงเรียน โรงเรียนไหนเขาทำดีก็ชวนครูในโรงเรียนไปดูก็ไปเจอโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ เห็นวิถีของครูและเด็ก สภาพแวดล้อมที่อยู่ในชนบทเหมือนตะเคียนราม ปี 2558 พาครูทั้งโรงเรียนมาเรียนรู้ที่ลำปลายมาศกว่า 10 วัน แล้วนำสิ่งที่จะสามารถแก้ปัญหาในโรงเรียนได้ ได้แก่ แนวคิดจิตศึกษาปัญญาภายในและภายนอก PBL การสอนแบบบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นพื้นฐาน เพื่อให้เด็กสนใจเรียนอยากรู้ พร้อมๆ กันก็ได้พัฒนาครูด้วย PLC ครูใช้จิตวิทยาเชิงบวกกับเด็ก ครูรักเด็ก เด็กรักครู ผู้ปกครองเห็นการเปลี่ยนแปลง จากการที่เราปรับโครงสร้าง ปรับงบประมาณ ปรับคน แล้วดำเนินโครงการต่างๆ ที่จะพัฒนาผู้ปกครอง พัฒนาความเชี่ยวชาญครูเรื่อยๆ อบรมการสอนคณิตศาสตร์เพื่อการคิดขั้นสูง พัฒนาการสอนภาษาอังกฤษด้วยสื่อแอพพลิเคชั่น ทั้งหมดอยู่ภายใต้พาทเนอร์คอยให้คำปรึกษา กว่า 2 ปีแล้วที่โรงเรียนเรามีการเปลี่ยนแปลง ผลประเมินเริ่มเป็นที่น่าพอใจ ในอนาคตเราคาดว่าจะเป็นสาขาต้นแบบในการช่วยเหลือโรงเรียนอื่นๆ ได้”