โรงเรียนที่สอนแค่ 4 วันเท่านั้น

นักเรียนที่โรงเรียนรัฐ San Francisco จะได้หยุดเรียนติดกัน 3 วัน 7 ครั้งในปีการศึกษานี้ โรงเรียนรัฐ Hartford จะมีวันหยุดติดกัน 3 วัน 5 ครั้งใน 1 ปีการศึกษา และโรงเรียนรัฐ Atlanta จะมีวันหยุดติดกัน 3 วัน 3 ครั้งใน 1 ปีการศึกษา และที่ Bonners Ferry ในรัฐ Idaho นักเรียนสามารถวางแผนสำหรับวันหยุดติดกัน 3 วันได้ 29 ครั้ง

Bonners Ferry เป็นหนึ่งในโรงเรียนหัวเมืองชนบทที่ใช้รูปแบบการเรียน 4 วันต่อสัปดาห์ แทนที่นักเรียนจะต้องมาโรงเรียนในวันศุกร์ ก็เปลี่ยนเป็นการเรียนในวันจันทร์ถึงพฤหัสบดีให้นานขึ้น รัฐบาลให้เหตุลว่าวิธีการนี้ไม่เพียงช่วยโรงเรียนประหยัดค่าใช้จ่าย แต่ยังช่วยให้ครูทำงานร่วมกันได้มากขึ้น ตลอดจนนักเรียนยังมีเวลาสำหรับกิจกรรมนอกหลักสูตรเพิ่มขึ้นด้วย แต่ Paul Hill ศาสตราจารย์จาก University of Washington Bothell เห็นว่าการมีวันหยุดเพิ่มขึ้นไม่ได้ทำให้ครูนำเวลามาทำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงคุณภาพการสอน

ในทางกลับกันมันกลายเป็นวันหยุดของพวกเขาที่จะกลับไปอยู่กับครอบครัวหรือพักผ่อน ไม่มีปัจจัยอะไรสามารถการันตีได้ว่าครูจะได้ทำงานร่วมกันมากขึ้นและนักเรียนจะได้ประโยชน์จากวันหยุดที่เพิ่มขึ้น สิ่งที่ชัดเจนคือรัฐประหยัดงบประมาณทางการศึกษาไปได้มาก เพราะนี่เป็นเพียงการหยุดเรียนไม่ใช่ระบบใหม่ที่ต่อยอดการเรียนรู้ให้นักเรียนอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ในอนาคตระบบนี้ก็จะถูกปรับเปลี่ยนได้ยากเนื่องจากการเพิ่มเวลาเรียนให้เท่าเดิมนั้น ใช้ทั้งงบประมาณและเพิ่มงานให้คนที่เกี่ยวข้อง