เล่นเป็นแผล

Skills Challenge

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 360 คนจาก 43 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ Skills Challenge

จะต้องแข่งขันอธิบายเรื่องชั้นผิวของมนุษย์และปริมาณเลือดที่จะไหลเมื่อได้รับบาดเจ็บ ผ่านการนำเอาวัสดุของใช้ในครัวเรือนมาทำเป็นแผลปลอม

และยังต้องทำอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและราคาไม่แพง พร้อมกับผสม mocktails เพื่อตรวจสอบความหนาแน่นของของเหลวแต่ละชนิด

โครงการแข่งขันนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ที่สถาบันการศึกษาด้านเทคนิค (ITE) College West เพื่อกระตุ้นให้คนหนุ่มสาวได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์นอกห้องเรียน “

มันเป็นเวทีที่ดีมากสำหรับนักเรียนที่จะทำอะไรสนุกๆ และพิสูจน์ว่าพวกเขาสามารถนำทักษะที่ได้เรียนรู้มาใช้ได้”

นาง Thor Yanlin อายุ 44 ปี ครูโรงเรียนมัธยมสตรี St Margaret กล่าว