[เรียน-โลก] ไม่มีห้องเรียน บทเรียน หรือการบ้าน โรงเรียนที่เด็กๆ เดินเที่ยวได้

“เราเรียกที่นี่ว่าโรงเรียน แต่เราไม่เหมือนโรงเรียนอื่นๆ” Joey Moncarz ผู้ร่วมก่อตั้งและครูใหญ่ของ Deep Green Bush School กล่าว
.
การบ้าน ชั้นเรียน และการสอบนั้นไม่มีอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ ทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากความกังวลที่ว่าโรงเรียนกระแสหลักส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมตัวเด็กๆ สำหรับปัญหาโลกในอนาคต เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Moncarz จึงต้องการสร้างการเรียนรู้ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง แต่เป็นรากฐานของการใช้ชีวิต เช่น ทักษะการล่าสัตว์ การอยู่ร่วมกัน และการเอาตัวรอด ที่นี่นักเรียนจะใช้เวลาส่วนใหญ่สำรวจทุ่งนิวซีแลนด์ เรียนรู้การตกปลา ล่าสัตว์ การกำจัดศัตรูพืช และเรียนรู้เกี่ยวกับพืชและสัตว์
.
ทักษะทั่วไปในโรงเรียนแบบดั้งเดิม เช่น การอ่าน การเขียน และเลขคณิตเด็กๆ จะได้เรียนรู้เมื่อพวกเขามีความสนใจเท่านั้น เพราะการเรียนรู้ของเด็กๆ ควรเป็นความสุขไม่ใช่ความเครียดหรือการแข่งขัน