[เรียน-โลก] ปัญหาของเด็กนักเรียนไร้บ้าน

Paul Toro ศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาที่ Wayne State University กล่าวว่า
.
“นักศึกษาวิทยาลัยเป็นคนเร่ร่อน ฟังดูแล้วมีความขัดแย้ง เพราะถ้าสามารถเข้าวิทยาลัยได้ ก็น่าจะมีภูมิคุ้มกันจากการเป็นคนเร่ร่อนได้ด้วย แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นจริง”
.
เมื่อไม่นานนี้ Wisconsin HOPE Lab ของ University of Wisconsin ได้แสดงผลการสำรวจนักศึกษาในวิทยาลัยชุมชน 70 แห่งใน 24 รัฐ ของอเมริกา พบว่าร้อยละ 14 เป็นคนเร่ร่อน ในปี 2015-2016
.
ผู้สมัครเข้าเรียนในวิทยาลัยกว่า 32,000 คน ไร้ที่อยู่หรืออยู่คนเดียวไม่มีผู้เลี้ยงดู แต่ทว่าการให้ความช่วยเหลือนักศึกษากลุ่มนี้มีอยู่ในระดับต่ำ นักศึกษาเหล่านี้ต้องเผชิญกับสภาวะความยากจนและการขาดคนสนับสนุนช่วยเหลือทั้งทางกายและจิตใจ วิทยาลัยหลายแห่งตระหนักถึงเรื่องนี้และเริ่มยื่นมือเข้าช่วยเหลือ อย่างวิทยาลัย Amherst
.
เปิดให้บริการหอพักฟรีในช่วงฤดูร้อนสำหรับนักเรียนที่ไม่มีที่อยู่ กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเปิดที่พักขนาดเล็กที่มีชื่อว่า “Students 4 Students” ซึ่งมีบริการอาหารฟรี และห้องอ่านหนังสือ นาย Luke Shaw หนึ่งในผู้ก่อตั้ง กล่าวว่า
.
“เมื่อนักศึกษากลายเป็นคนเร่ร่อน ก็อาจเป็นเรื่องยากที่จะเรียนต่อ เพราะหากคุณมัวแต่กังวลกับการหาสถานที่นอน คุณจะมุ่งไปที่การเรียนได้อย่างไร?”