[เรียน-โลก] นักเรียนประสบความสำเร็จมากกว่าถ้าครูมีแนวคิดที่ดีเกี่ยวกับพ่อแม่

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมิสซูรีพบว่าระดับความสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครอบของนักเรียนสามารถคาดการณ์ความสำเร็จทางวิชาการและทางสังคมของเด็กได้อย่างแม่นยำ
.
และยังพบว่าโครงการฝึกอบรมครูสามารถช่วยปรับปรุงปริมาณและคุณภาพของปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้ปกครองได้อีกด้วย
.
Keith Herman ศาสตราจารย์ของ MU College of Education และผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันมิสซูรีกล่าวว่า
.
“ผลการวิจัยชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าแนวความคิดของครู กระทั่งความเชื่อหรือแนวคิดที่ครูเอง ก็อาจจะมีผลโดยไม่รู้ตัวนั้น
ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของนักเรียน”
.
ดังนั้น ถ้าครูมีความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ของนักเรียนหรือรู้สึกว่าพ่อแม่มีส่วนร่วมในด้านการศึกษาของเด็ก ครูก็จะให้ความสนใจเด็กเป็นพิเศษหรืออาจจะทำอย่างเต็มที่เพื่อนักเรียนคนนั้น
.
ในขณะเดียวกัน หากครูคนเดียวกันนั้นรู้สึกว่าพ่อแม่ของเด็กไม่ให้ความร่วมมือหรือมีส่วนร่วมทางด้านการศึกษาของลูกก็จะส่งผลในทางลบต่อการศึกษาของเด็กได้เช่นกัน