[เรียนโลก] SUNY Certificate Program

“คุณอยากจะเข้าเรียนโปรแกรมการฝึกอบรมระยะเวลา 12 สัปดาห์ 90 ชั่วโมงและถูกจ้างงานหลังจากที่รับใบประกาศไหม?”
.
นั่นคือคำมั่นสัญญาจาก Farmingdale State College ในนิวยอร์ค สำหรับโครงการใบรับรองช่างเทคนิคก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยกับ National Grid ผู้ให้บริการด้านพลังงาน
.
ศาสตราจารย์ Marjaneh Issapour ผู้เป็นหัวหน้าโครงการกล่าวว่า “หนึ่งในบัณฑิต 12 คนแรกของเราได้ทำงานกับ National Grid”
.
ในปี 2016 มีการศึกษาองค์กรสมาชิกทางอุตสาหกรรมพลังงานพบว่า ร้อยละ 50 ขององค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมพลังงานไม่สามารถหาช่างเทคนิคที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าทำงานได้
.
ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของธุรกิจและเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิต มากกว่า 60 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าช่องว่างทางทักษะทำให้ยากที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าเช่นกัน ดังนั้นโปรแกรมการฝึกช่างเทคนิคก๊าซธรรมชาติของ Farmingdale ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมาจึงมีผู้สมัครมากกว่า 130 รายแล้ว .
“มันแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมประเภทนี้เป็นเรื่องจำเป็นต้องมี” ศาสตราจารย์ Marjaneh Issapour กล่าว