[เรียนโลก] Dalhousie University

เราฝึกอบรมนักศึกษาในสาขาสุขศาสตร์ทันตกรรมเพื่อสนองความต้องการด้านสุขภาพของชุมชนที่ยากจน ในทุกๆ ฤดูหนาวนักศึกษาด้านสุขศาสตร์ทันตกรรมจากมหาวิทยาลัย Dalhousie ใน Nova Scotia
.
จะมุ่งหน้าสู่หมู่บ้าน Labrador แห่ง Forteau ซึ่งมีประชากรประมาณ 450 คน คลินิกที่นี่ไม่ได้มีเงินทุนสำหรับจ้างนักทันตกรรม นักศึกษาส่วนใหญ่จึงนำเอาความรู้สุขอนามัยช่องปากและการศึกษาสำหรับชุมชนเข้าไปในหมู่บ้าน
.
หลายครั้งที่นักศึกษาต้องพยายามเปลี่ยนแปลงความเชื่อและวิธีการผิดๆ ในการดูแลช่องปากของชุมชน อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงด่านแรกของการฝึกงาน
.
ผู้สำเร็จการศึกษาจากการฝึกงานครั้งนี้จะต้องเตรียมพร้อมสำหรับงานในศูนย์ประชากรของแคนาดาต่อไปเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนที่ยากจน อย่างไรก็ดีมีนักศึกษาทันตกรรมถึง 4 คนของปีนี้ที่แสดงความประสงค์จะกลับมาทำงานที่หมู่บ้าน Labrador หลังจบการฝึกงาน