เรียนโลก . เขียนเพื่อเพลิน

เขียนเพื่อเพลิน
.
Jonathan Douglas ผู้อำนวยการของ NLT (National Literacy Trust) กล่าวว่า 
.
“จากการวิจัยพบว่าเด็กๆ ที่ชอบการเขียนนั้นจะมีผลลัพธ์ทางการเรียนดีกว่าเด็กคนอื่นๆ แต่นักเรียนจำนวนมากยังไม่สนุกกับการเขียนเท่าที่ควร เป็นผลให้พวกเขาไม่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่”
.
นอกจากนี้ เด็กผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะสนุกกับการเขียนมากกว่าเด็กผู้ชาย และนักเรียนอายุระหว่าง 8-11 ปี มีแนวโน้มที่จะมีความสุขกับการทำกิจกรรมมากกว่าเด็กอายุ 14-16 ปีด้วยเช่นกัน แสดงให้เห็นว่าความเพลิดเพลินในการเขียนนั้นจะลดลงเมื่อเด็กโตขึ้น
.
“ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมามีกระแสของการอ่านเพื่อสร้างสุนทรียภาพให้เด็กๆ ทั่วสหราชอาณาจักรเกิดขึ้น ซึ่งได้สร้างผลลัพธ์อันยอดเยี่ยมให้แก่เด็กๆ มาแล้ว ตอนนี้จึงถึงเวลาที่เราจะต้องผลักดันให้เด็กได้เพลิดเพลินกับการเขียนเพื่อพัฒนา” Jonathan
.
เรามาผลักดันให้เด็กๆเขียนกันครับ