เรียนโลก / อังกฤษ : พักการเรียนส่งผลต่อปัญหาสุขภาพจิต

งานวิจัยของมหาวิทยาลัย Exeter ประเทศอังกฤษ พบว่าการลงโทษเด็กโดยด้วยวิธีพักการเรียนมีความสัมพันธ์กับความทุกข์ทางจิตใจ การศึกษาวิจัยนี้นำทีมโดยศาสตราจารย์ Tamsin Ford นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น งานวิจัยศึกษาการตอบสนองของเด็กวัยรุ่น ผู้ปกครอง และครอบครัว 5,000 คน

โดยสำรวจข้อมูลจากแบบสอบถามทางจิตวิทยาที่รวบรวมโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ งานวิจัยดังกล่าวถูกเผยแพร่ทางวารสาร Psychological Medicine ซึ่งเตือนว่าการพักการเรียนเด็กนำไปสู่ความผิดปกติทางจิต เช่น ภาวะซึมเศร้า และความวิตกกังวล

Ford เล่าว่า “สำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการเรียน แล้วถูกให้พักการเรียนเพื่อระงับปัญหาดังกล่าว เมื่อพวกเขากลับมาที่โรงเรียน พฤติกรรมของพวกเขาจะยิ่งแย่ลงเพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าโรงเรียน”

“แม้พักการเรียนเพียง 1-2 วัน ก็ส่งผลกระทบต่อเด็กและผู้ปกครอง” Claire Parker หนึ่งในนักวิจัยยังเล่าให้ฟังอีกว่า “ในช่วงเวลาที่ยากลำบากของเด็ก การพักการเรียนเด็กให้ผลลัพธ์แตกต่างจากการสนับสนุนเด็กโดยครูและผู้ปกครองอย่างสิ้นเชิง เพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาพฤติกรรมของเด็กด้วยวิธีอื่นๆ ช่วยให้เด็กมีสุขภาพจิตที่ดีกว่า ซึ่งส่งผลต่อการเรียนของเด็กในอนาคต”