เรียนโลก / อังกฤษ​ : ประวัติศาสตร์ที่ต่างกัน

นักศึกษาที่มหาวิทยาลัย Oxford จะต้องสอบข้อเขียนในหัวข้อที่ไม่เกี่ยวกับชาวอังกฤษ หรือชาวยุโรป หลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การเคลื่อนไหวนี้เกิดจากนักรณรงค์ที่ตั้งข้อสังเกตว่ามหาวิทยาลัยมักจะเน้นเรื่องประวัติศาสตร์คนขาวมากเกินไปในหลักสูตรของพวกเขา และตอนนี้หลักสูตรกำลังพูดคุยในหัวข้อเกี่ยวกับผู้มีอิทธิพลต่อโลกอย่าง Martin Luther King หรือ Mahatma Gandhi เป็นต้น

Marie Rodet อาจารย์อาวุโสผู้สอนประวัติศาสตร์แอฟริกาที่ SOAS University of London กล่าวว่า “มันถึงเวลาแล้ว” เธออธิบายว่าสิ่งสำคัญคือการเรียนการสอนไม่ควรมุ่งเน้นไปที่เรื่องของประวัติศาสตร์คนขาวเพียงอย่างเดียว แต่ควรมุ่งไปที่ประวัติศาสตร์ที่หลากหลายในวัฒนธรรมอื่นๆ ด้วย “มันเป็นสัญญาณที่ดีที่เรามาถึงจุดนี้ แต่มันจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ถ้าเราไม่ลงรายละเอียดและให้ความสำคัญกับเนื้อหาของหลักสูตรอย่างจริงจัง”